zaloguj

  

QrCode


Akademia Muzyczna w Gdańsku imienia Stanisława Moniuszki

Budynek powstał na początku XX wieku jako koszary wojskowe. Od 1966 roku mi…

Budynek byłego Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku

W tym budynku mieściło się unikatowe w całym kraju Wojskowe Liceum Muzyczne…

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Galeria mieści się w dawnym budynku łaźni miejskiej. Ciekawostką jest że, z…

Pomnik Alfa Liczmańskiego w Gdańsku

Pomnik Alfa Liczmańskiego komendanta i współorganizatora Związku Harcerstwa…

Most Matniaków w Gdańsku

Ruiny starego mostu tak zwanego Mostu Matniaków. Nazwa pochodzi od okoliczn…

Nieistniejąca rezydencja Jerzego Wandalina Mniszcha w Gdańsku

Jedna z wielu istniejących w tym miejscu rezydencji. Fragment muru to pozos…

Kościół świętej Barbary w Gdańsku

Zbudowany na miejscu gdzie istniała drewniana szpitalna kaplica, stojącej t…

Dom pod Murzynkiem w Gdańsku

Piękna rokokowa kamienica wybudowana w 1728 roku, jej nazwa pochodzi od umi…

Statek Muzeum SS Sołdek w Gdańsku

Pierwszy statek, rudo-węglowiec, zbudowany i zwodowany po drugiej wojnie św…

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Centralne Muzeum Morskie założone zostało w 1960 roku jako Muzeum Morskie, …

Spichlerz Królewski w Gdańsku

Budynek został wzniesiony przez Abrahama van den Blocka na początku XVII wi…

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku

Dawny budynek elektrowni miejskiej, działającej 80 lat od początku XX wieku…

Zabytkowy budynek na Wyspie Ołowianka w Gdańsku

Budynek o bardzo ciekawej formie o konstrukcji szkieletowej. W budynku prze…

Dawny zakład wodociągowy w Gdańsku

Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku wybudowano w częsci północnej Oło…

Elewator na Wyspie Spichrzów W Gdańsku

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiło przesuniecie terenów portowych w okol…