zaloguj

  

QrCode


Stary młyn z początku XX wieku

Okazały budynek starego młyna gospodarczego z początku XX wieku.

Neogotycki kościół św. Wojciecha z 1889 roku w Tuchomiu

Kościół jest dawną ewangelicką świątynią. Został zbudowany w 1679 roku, gdy…

Kościół Michała Archanioła z począku XX wieku w Tuchomiu

Kościół p.w. Michała Archanioła w Tuchomiu zbudowany został w latach 1905-1…

Kościół św. Mikołaja w Niezabyszewie z II połowy XIX wieku.

Pierwotny kościół był zbudowany według konstrukcji szkieletowej. W skutek p…

Gotycki zamek warowny w Bytowie

Gotycka warownia posiadająca trzy okrągłe baszty (Młyńską, Różaną i Polną) …

Cerkiew Świętego Jerzego z XVII wieku w Bytowie

Cerkiew greckokatolicka powstała w latach 1675-1685. Zbudowano ją charakter…

Kościół Świętej Katarzyny w Bytowie

Eklektyczny kościół z lat 1847-1854, zbudowany wg projektu Schindlera, na w…

Fundamenty dawnego kościoła z XIV wieku w Bytowie

W miejscu, w którym od XIV w. znajdowała się najważniejsza dla miasta świąt…

Klasycystyczny kościół Menonitów z 1818 r.

Budowę kościoła rozpoczęto w 1818 r., a ukończony został rok później. Ten f…

Zabytkowa brama dzwonnica w Wiślinie

Wykonana w 1792 roku przez Jakuba Jentzna, została ufundowana przez sołtysa…

Zlewisko trzech rzek w Krępcu

Zlewisko trzech rzek: Motławy, Starej Raduni i Czarnej Łachy

Krępiec malownicza wieś Żuław Gdańskich

Nazwa wsi pochodzi od krępy - suchej wyniosłości wznoszącej się ponad mocza…

Dom podcieniowy z 1792 roku w Koszwałach

Zabytkową atrakcją i wizytówką Koszwał jest dom podcieniowy z 1792 roku. Je…

Kościół w Koszwałach z zabytkowymi płytami nagrobnymi.

Pod koniec lat 90-tych XX wieku, w centrum Koszwał, w miejscu dawnego kości…

Dom podcieniowy z 1731 roku w Miłocinie

Dom podcieniowy zbudowany został w 1731 r. Podcień został wsparty na ośmiu …