zaloguj

  

QrCode


Kamieniczka z 1892 roku

Dwupiętrowy dom wzniesiony w 1892 roku przykryty jest ceramicznym dachem. B…

Pensjonat z 1908 roku

Dwupiętrowy, murowany dom z 1908 roku, przykryty łamanym, ceramicznym dache…

Klasycystyczna kamienica

Dom został wzniesiony w 1905 roku według projektu architekta Wilhelma Werne…

Kamienica z 1905 roku

Dwupiętrowy, murowany budynek z mieszkalnym poddaszem, przykryty ceramiczny…

Zabytkowy dom na skraju Skarpy Sopockiej

Dwupiętrowy dom z 1915 roku jest częściowo wbudowany w stok dawnego klifu. …

Zabytkowa kamienica z początku XX wieku

Dwupiętrowy dom wzniesiony w 1900 roku. Fasadę budynku przykrytego łamanym …

Kamienica z początku XX wieku

Kamienica z początku XX wieku, zaprojektowana przez jednego z najbardziej z…

Kamienica z początku XX wieku

Kamienica z początku XX wieku, zaprojektowana przez jednego z najbardziej z…

Kamienica z 1907 roku

Dom stoi w miejscu dawnego centrum sopockiej wsi. Przykryty dwuspadowym, ce…

Pomnik ks. Bernarda Chranowskiego na cmentarzu w Oksywskim

Spoczywający na tej nekropolii Bernard Chrzanowski, po opracowanym przewodn…

Pomnik Jakuba Wojewskiego na cmentarzu Oksywskim

Jakub Wojewski urodził się 1868 roku. W Gdyni prowadził restauracje "Pod Dę…

Grób Joachima Krupki na Cmentarzu Oksywskim

Na przeciwko głównego wejścia do kościoła, napotykamy otoczona żelaznym pło…

Grobowiec rodzinny Fitchów z Obłuża na cmentarzu Oksywskim

Jedna z najstarszych mogił na cmentarzu - Mariana (1829-1887) i Józefa (185…

Grób Franciszka Skwiercza na Oksywskim cmentarzu

Naprzeciwko głównego wejścia do kościoła, na starym zniszczonym zrębem czas…

Grobowiec rodziny Raszke na cmentarzu Oksywskim

Rodzina Raszke z pokolenia na pokolenie kultywuje tradycję funkcji organist…