zaloguj

  

QrCode


Kolonia domów mieszkalnych dla robotników z 19 wieku w Lęborku

Pod koniec XIX wieku, obok reprezentacyjnego budownictwa mieszkaniowego, za…

Kamieniczki secesyjne w Lęborku

Przy ul. Mikołaja Reja mieszczą się budynki, na których formie i wystroju z…

Baszta Kwadratowa w Lęborku

W północno-zachodnim narożniku murów obronnych znajduje się baszta narożna …

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie

Pierwsze wzmianki o miejscowym kościele pojawiają się w 1571 r., w związku …

Dwór i park w Cewicach

Dobra cewickie od średniowiecza do 1760 r. znajdowały się we władaniu rodu …

Dwór w Krępkowicach

W XIX i XX w. wieś należała do hrabiów von Osten. W 2 poł. XIX w. zbudowali…

Dwór myśliwski w Krępkowicach

W 1926 r. właściciele wznieśli w otulinie parku dwór myśliwski. Jest on bud…

Neogotycki kościół w Krępkowicach

Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, zbudowany w 1890 r. w skromnym styl…

Najstarszy dąb szypułkowy na Kaszubach i krzyżacki kamień graniczny

U granic wioski Krępkowice spoczywa krzyżacki kamień graniczny, zaś w pobli…

Pałac w Łebuni i porastający go największy bluszcz na Pomorzu

Piękne założenie pałacowo-parkowe pozostało w spadku po dawnych właściciela…

Neogotycki kościół św. Michała Anioła w Łebuni

Właściciele majątku należeli do opiekunów miejscowej parafii, erygowanej ju…

Kolonia domków robotniczych w Maszewie

Charakterystyczne osiedle robotnicze z pocz. XX w. Zostało ono wybudowane p…

Kamienny wiaduky kolejowy w Maszewie

U granic wioski zachował się kamienny wiadukt kolejowy z końca XIX w. - pam…

Dworek w Oskowie

Parterowy dworek z facjatką, zbudowany w 2 poł. XIX wieku.

Kurhanowe Cmentarzysko w Siemirowicach

Przy szosie z Siemirowic do Oskowa leży cmentarzysko kurhanowe sprzed 3 tys…